•  

     ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

     WIELKI OBROŃCA

     GODNOŚCI LUDZKIEJ

     Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, drodzy Uczniowie! 

           Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różanie pragnie serdecznie zaprosić uczniów II i III klasy gimnazjum  do udziału w konkursie wiedzy o życiu św. Jana Pawła II pt. „Święty Jan Paweł II Wielki Obrońca Godności Ludzkiej”.

           Celem konkursu jest propagowanie wśród młodych ludzi bogatej   i różnorodnej twórczości naszego Wielkiego Rodaka. Chcemy uczcić pamięć      św. Jana Pawła II, popularyzować wiedzę o Jego życiu, nauczaniu i świętości oraz pogłębiać wiarę i kształtować postawy chrześcijańskie u młodzieży. Konkurs adresujemy do gimnazjalistów, zaś Dyrekcję i Nauczycieli prosimy o pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

           Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 18 grudnia 2017 roku.

           Wzorem lat ubiegłych przewidujemy dwa etapy konkursu: szkolny  i międzyszkolny. Część pierwsza odbędzie się w gimnazjach, zaś druga w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Dla zwycięzców przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik etapu międzyszkolnego otrzyma dyplom i nagrodę pocieszenia, a każda szkoła pamiątkę uczestnictwa.

            Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu sukcesów !

      

      

                    Koordynator konkursu                                                              Dyrektor szkoły

                mgr Anna Rupińska                                                            mgr inż. Arkadiusz Załęski

      

      

     Różan, dnia 1 grudnia 2017 roku