• BIJEMY REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ !

     •  

      Nasza szkoła włączyła się do ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN akcji Rekord dla Niepodległej.

      9 listopada o godzinie 11:11 wszyscy zebrani w szkolnej sali gimnastycznej odśpiewali hymn narodowy. W ten sposób Zespół Szkół w Różanie uczcił 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

     • KONKURS WIEDZY NASZA NIEPODLEGŁA. MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI

     •  

      5 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy NASZA NIEPODLEGŁA.MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI. Zgłoszeni uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń i postaci, które miały kluczowy wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

       

      Konkurs wyłonił następujących laureatów:

      I miejsce Łukasz Dąbek kl. IV TS

      II miejsce Robert Podlasin kl. IV TB

      III miejsce Marek Mościcki kl. IV TS

       

      GRATULUJEMY!

     • PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

     •  

      W dniu 26 października 2018 r. odbyła się pielgrzymka do Częstochowy zorganizowana dla młodzieży, która w tym roku szkolnym zdaje egzamin dojrzałości. Wzięło w niej udział 42 uczniów naszej szkoły oraz opiekunowie: Marta Bacławska, Renata Kaźmierczak, Jolanta Kruszewska, Joanna Mościcka, Henryka Pielach oraz ks. Mateusz Płotczyk. Uczniowie na Jasnej Górze prosili Matkę Boską o łaski i pomoc w zdaniu matury.

      Program pielgrzymki wyglądał następująco:

      14.45 – nawiedzenie kaplicy Cudownego Obrazu

      15.00 – katecheza

      16.30 – Droga Krzyżowa

      18.00 – Nabożeństwo Pojednania

      19.00 – Eucharystia

      21.00 – Apel Jasnogórski

      Zmęczeni, ale szczęśliwi pielgrzymi powrócili nad ranem do Różana.

     • ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

     •  

      25 października 2018 r. w poczet pełnoprawnych członków społeczności Zespołu Szkół w Różanie zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych: kl. I TL, I TMR i I TS. Tego dnia złożyli oni ślubowanie.

      Dyrektor Arkadiusz Załęski pogratulował uczniom, iż od dziś są pełnoprawnymi uczniami różańskiej placówki. Życzył sukcesów edukacyjnych oraz pogratulował wychowawcom klas I: pani Jolancie Świerczewskiej i pani Grażynie Rawie tak wspaniałych uczniów. Pierwszoklasiści odebrali też pamiątki ślubowania.

      Uroczystość przygotowali: Joanna Boczkowska, Artur Bujnowski, Paweł Falba oraz Jolanta Kruszewska.

     • MSZA ŚWIĘTA w 7. rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II

     •  

       25 października 2018 r. dyrekcja, uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej odprawionej w intencji

      całej społeczności Zespołu Szkół w Różanie w 7. rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Nabożeństwo

      odprawił ks. Mateusz Płotczyk, natomiast kazanie do młodzieży wygłosił ksiądz kanonik Antoni Bardłowski.

       

     • ZWIEDZAMY KRAJOWE SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

     •  

       24 października 2018 r. grupa uczniów Zespołu Szkół w Różanie pod opieką pana Tomasza Iwańskiego i pani Jolanty Kruszewskiej zwiedziła Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

      KSOP funkcjonuje od 1961 roku i według klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest typem składowiska powierzchniowego. Składowisko znajduje się jednym z dawnych fortów wojskowych i zajmuje powierzchnię 3,045 ha.

      Uczniowie uczestniczyli w prelekcji nt. rodzajów odpadów i sposobów ich składowania w KSOP Różan - poprowadziła je Pani Aneta Korczyc z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Następnie zwiedzali miejsca składowania odpadów oraz obejrzeli film nt. składowiska – jedynego istniejącego w Polsce, a mieszczącego się właśnie w Różanie.

     • POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     •  

      16 października 2018 r. w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych powiatu makowskiego.

      Zaproszonych witała i spotkanie prowadziła Mariola Biedrzycka - dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym. Przemówienie do zebranych wygłosił starosta Zbigniew Deptuła.

      Podczas spotkania wręczono nagrody dyrektorów poszczególnych szkół, m.in. Zespołu Szkół w Różanie. Otrzymali je: Ewa Chojnowska, Marek Domański, Joanna Mościcka, Anna Olkowska i Adam Zabielski, a także wicedyrektor Ewa Teofilak i Wiesław Pepłowski. Nagrodę Starosty Powiatu Makowskiego otrzymała pani Dorota Bachmura, a Medal Srebrny za Długoletnią Służbę dyrektor Arkadiusz Załęski.

     • POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN

     • 9 października 2018 r. w Krasnosielcu odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn.

      W zawodach naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Borkowski Bartosz kl. I TMR, Ciborowski Mateusz kl. I TL, Chrzanowski Daniel kl. III TS, Dąbek Łukasz kl. IV TS, Dzwonkowski Paweł kl. II TL, Gołębiewski Piotr kl. III LO, Gos Michał kl. I TMR, Jaroszewski Sebastian kl. III LO, Kania Jakub kl. III TMR, Pietraczyk Radosław kl. II TL, Wysocki Damian kl. III TS oraz Żebrowski Oskar kl. III TMR.

      W turnieju zajęliśmy czwarte miejsce. Do zawodów uczniów przygotował pan Artur Bujnowski.

     • Zapytanie ofertowe - zestaw do badania spalin samochodowych

     • Wycieczka do Warszawy

     •  

       

      18 października 2018 r. grupa uczniów naszej szkoły udała się na wycieczkę do Warszawy.

      Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta. Tu obejrzeliśmy: Barbakan, Rynek Starego Miasta, Plac Zamkowy, Pomnik Powstania Warszawskiego oraz Pomnik Małego Powstańca.

      Kolejnym punktem wycieczki było nieistniejące więzienie przy ul. Dzielnej, czyli tzw. Pawiak, gdzie dziś znajduje się Muzeum Więzienia Pawiak. Nasz przewodnik - Pan Tadeusz – szczegółowo omówił makietę Pawiaka, na której zrekonstruowano wszystkie budynki dawnego więzienia. Po zapoznaniu się z makietą przeszliśmy do głównej Sali Wystaw. Przewodnik oprowadził nas też po kolejnych salach, w którym znajdowały się eksponaty i pamiątki z Pawiaka. Zobaczyliśmy też cele więźniów i zapoznaliśmy się z grypsami niektórych z nich. Dostarczyło nam to wiedzy o tym, kto, jak, kiedy i w jakich okolicznościach mógł tu trafić.

      Od godziny 14.00 zaczęliśmy zwiedzanie Sejmu. Pani przewodnik omówiła makietę Sejmu, a następnie przeszliśmy do Sali Obrad. Tu nasza przewodniczka scharakteryzowała kolejne etapy budowania polskiego parlamentaryzmu oraz zdradziła kilka ciekawostek dotyczących pracy posłów. Nie omieszkała również sprawdzić stanu naszej wiedzy o współczesnej władzy ustawodawczej.

      Wyjazd zorganizowały panie: Jolanta Kruszewska, Joanna Mościcka, Anna Olkowska i Małgorzata Sławińska.

       

      WYCIECZKA BYŁA ELEMENTEM UCZCZENIA 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI!

     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     •  

      12 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uświetnili ją zaproszeni goście: ksiądz kanonik Antoni Bardłowski, starosta makowski Zbigniew Deptuła, wicestarosta makowski Dariusz Wierzbicki, radni powiatu makowskiego: Jerzy Pepłowski i Stanisław Strzelecki oraz emerytowani nauczyciele szkoły.

      Dyrektor Arkadiusz Załęski podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za ich dotychczasową pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Życzył jednocześnie satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych, a także wręczył nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Otrzymali je: Ewa Chojnowska, Marek Domański, Joanna Mościcka, Anna Olkowska i Adam Zabielski. Nagrodę Starosty Powiatu Makowskiego otrzymała natomiast pani Dorota Bachmura.

      Głos zabrał również starosta makowski Zbigniew Deptuła, który podziękował za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, za życzliwość i poświęcenie. Pogratulował wyróżnień i życzył dużo zdrowia, samozadowolenia i optymizmu.

      Ksiądz kanonik Antoni Bardłowski życzył satysfakcji, radości z dobrze wypełnionej misji, ale też pięknych owoców pracy nauczycielskiej. Swoją wdzięczność wyrazili również uczniowie, wręczając wszystkim nauczycielom i pracownikom symboliczne różyczki, dziękując za trud wierszem i piosenką.

      Życzenia w imieniu Rady Rodziców popłynęły również z ust pani Marioli Śledziewskiej, która dziękowała za nauczycielską pracę i życzyła dalszych sukcesów.

      Uroczystość przygotowali: Dorota Bachmura, Ewa Chojnowska, Marek Domański i Katarzyna Rybacka.

       

     • ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE !

     • Znajdź pomysł na siebie – to nazwa programu ewangelizacyjno – motywacyjno -profilaktycznego, który został zaprezentowany uczniom naszej szkoły przez zespół Full Power Spirit 11 października 2018 r.

      Program zawiera elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany jest na realizację przesłania: „Stop przemocy” -  wszystko utrzymane w konwencji hip – hopu. Artyści językiem młodzieży i świadectwami swojego życia opowiadali o tym, co ważne i wartościowe, a wszystko w zgodzie z Ewangelią.

      Koncert zorganizował ks. Mateusz Płotczyk.

       

     • Zaproszenie do składania ofert cenowych- długopisy z nadrukiem, pendrivy z nadrukiem !

     • PIOTR ŚLEDZIEWSKI W BRUKSELI !

     •  Piotr Śledziewski, uczeń klasy III LO Zespołu Szkół w Różanie, został laureatem Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Szkolny etap konkursu, któremu patronuje poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, został rozstrzygnięty 14 września br. W nagrodę uczeń różańskiego liceum wraz z innymi laureatami mazowieckich szkół wyjechał w październiku na kilkudniową wycieczkę do Brukseli.

       Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Brukselę, a także wzięli udział w prelekcji w Parlamencie Europejskim na temat pracy i roli Parlamentu Europejskiego. W siedzibie Parlamentu laureaci uczestniczyli również w spotkaniu z europosłem Zbigniewem Kuźmiukiem, który opowiedział o Unii Europejskiej, sensie jej istnienia oraz najistotniejszych problemach i zadaniach.

     • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - dostawa z uruchomieniem sprzętu !

     • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - drukarka laserowa !

     • POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

     •  2 października 2018 r. w Krasnosielcu odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

      Brzuzy Katarzyna kl. III LO,

      Chrzanowska Wioleta kl. III LO,

      Glinka Monika kl. II TL,

      Gołyś Karolina kl. I TL,

      Karpińska Sylwia kl. III LO,

      Szablak Monika kl. II TL,

      Szymborska Katarzyna III LO,

      Witkowska Justyna kl. III LO.

      Dziewczęta, po bardzo ciężkiej walce, zajęły czwarte miejsce.

      Uczennice do turnieju przygotował pan Adam Zamojski.

     • POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

     • 29 września 2018 r. w Makowie Mazowieckim odbyły się Powiatowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży wszystkich typów szkół. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów.

      Olkowski Mikołaj z klasy I TL w rywalizacji męskiej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął piąte miejsce, Gos Michał z kl. I TMR zajął dalsze miejsce. Opiekunem młodzieży był pan Adam Zamojski.

  • liczba odwiedzin: 143036