• Ważne terminy(I)

     • Do dnia 08.12.2017 roku proszę poinformować uczniów  o prognozowanych ocenach (nie tylko ocenach niedostatecznych) za I semestr roku szkolnego 2017/2018 (prognozowaną ocenę proszę wystawić ołówkiem  w dzienniku lekcyjnym).
     • W dniu 13.12.2017 roku odbędzie się wywiadówka szkolna.
     • Do dnia 14.12.2017 roku proszę poinformować na piśmie rodziców/prawnych opiekunów uczniów o prognozowanych ocenach za I semestr roku szkolnego 2017/2018.
     • W okresie 25.12.2017 roku – 01.01.2018 roku – ferie świąteczne.
     • Do dnia 05.01.2018 roku proszę wystawić oceny za I semestr roku szkolnego 2017/2018.
     • W dniu 10.01.2018 roku odbędzie się Posiedzenie Rady Pedagogicznej, poświęcone klasyfikacji uczniów za I semestr roku szkolnego 2017/2018.
     • 11.01.2018 roku – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego.
     • W okresie 15.01.2018 roku – 28.01.2018 roku – ferie zimowe.
     • W dniu 07.02.2018 roku odbędzie się Posiedzenie Rady Pedagogicznej, podsumowujące prace szkoły za I semestr roku szkolnego 2017/2018.
     • W dniu 07.02.2018 roku odbędzie się wywiadówka szkolna, podsumowująca osiągnięcia edukacyjne uczniów za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

                                                                                              

                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                         mgr inż. Arkadiusz Załęski