• Opiekun samorządu uczniowskiego:

     mgr ks. Mateusz Płotczyk

     SAMORZĄD SZKOLNY 
      
     PRZEWODNICZACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO: Nikola Bełdycka- kl. II TL
     ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO-
     SKARBNIK-
     SEKRETARZ-
      
     SEKCJA GOSPODARCZO- PORZADKOWA:
     PRZEWODNICZACY:
     CZŁONKOWIE:
      
      
     SEKCJA RADIOFONICZNA:
     PRZEWODNICZACY:
     CZŁONKOWIE:
      
      
      
     SEKCJA DEKORACYJNA:
     PRZEWODNICZACY:
     CZŁONKOWIE:

      

      

      

     SEKCJA FOTOGRAFICZNA:
     PRZEWODNICZACY: Piotr Sledziwski- kl. IILO
     CZŁONKOWIE:

      

      

      

     SEKCJA KULTURALNO- OŚWIATOWA:
     PRZEWODNICZACY:
     CZŁONKOWIE: