• Kadra

   • DYREKCJA

     

    mgr inż. Załęski Arkadiusz - dyrektor

    mgr Teofilak Ewa – wicedyrektor

     

    NAUCZYCIELE

    1. mgr Bachmura Dorota – język niemiecki

    2. mgr Bacławska Marta – język angielski

    3. mgr Boczkowska Joanna – język niemiecki , informatyka

    4. mgr Bujnowski Artur- wychowanie fizyczne

    5. mgr Chojnowska Ewa- geografia, biologia

    6. mgr Domański Marek – praktyczna nauka zawodu

    7. mgr inż. Falba Paweł – praktyczna nauka zawodu

    8. mgr Iwański Tomasz – przedmioty zawodowe

    9. mgr Kaźmierczak Renata – język angielski

    10. mgr Kruszewska Jolanta – matematyka, fizyka

    11. mgr Załęska Lucyna –  chemia

    13. mgr Mościcka Joanna – historia, wos, historia i społeczeństwo

    14. mgr Olkowska Anna – biblioteka

    15. mgr Pielach Henryka – matematyka

    16. ks. mgr Płotczyk Mateusz - religia

    17. mgr Rawa Grażyna – zajęcia rewalidacyjne

    18. mgr Rostkowska Hanna – język rosyjski

    19.mgr Rybacka Katarzyna - pedagog szkolny

    20. mgr Siepioła Jarosław – praktyczna nauka zawodu

    21. mgr inż.Skierkowski Janusz – przedmioty zawodowe

    22. mgr Sławińska Małgorzata – język polski, wiedza o kulturze

    23. mgr Świerczewska Jolanta – język polski, podstawy przedsiębiorczości

    24. mgr Wasilewski Jacek – praktyczna nauka zawodu

    25. mgr Zabielski Adam – przedmioty zawodowe

    26. mgr Zamojski Adam – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

     

    ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

     

    1. Dębowska Danuta - sprzątaczka
    2. Lipka Anna – inni pracownicy administracyjni
    3. Kluczek Danuta - sprzątaczka
    4. Mikołajczewski Paweł – mechanik-diagnosta
    5. Napiórkowska Ewa – sprzątaczka
    6. Pepłowska Mariola – starszy referent
    7. Pepłowski Wiesław – robotnik gospodarczy/palacz C.O.