• Kadra

   • mgr inż. Załęski Arkadiusz - dyrektor

    mgr Teofilak Ewa – wicedyrektor

    Nauczyciele:

    1. mgr Bachmura Dorota – język niemiecki

    2. mgr Bacławska Marta – język angielski

    3. mgr Boczkowska Joanna – język niemiecki

    4. mgr Bogdański Henryk – praktyczna nauka zawodu

    5. mgr Bujnowski Artur- wychowanie fizyczne

    6. mgr Chojnowska Ewa- geografia, biologia

    7. mgr Domański Marek – praktyczna nauka zawodu

    8. mgr inż. Falba Paweł – praktyczna nauka zawodu

    9. mgr Iwański Tomasz – przedmioty zawodowe

    10. mgr Kaźmierczak Renata – język angielski

    11. mgr Kruszewska Jolanta – matematyka, fizyka

    12. mgr Lipińska Jadwiga – matematyka, chemia

    13. mgr Mosakowska Monika Agnieszka – informatyka

    14. mgr Mościcka Joanna – historia, wos, historia i społeczeństwo

    15. mgr Napiórkowska Katarzyna - pedagog

    16. mgr Olkowska Anna – biblioteka

    17. mgr Pielach Henryka – matematyka

    18. ks. mgr Płotczyk Mateusz - religia

    19. mgr Rawa Grażyna – zajęcia rewalidacyjne

    20. mgr Rostkowska Hanna – język rosyjski

    21. mgr Rupińska Anna - religia

    22. mgr Siepioła Jarosław – praktyczna nauka zawodu

    23. mgr inż.Skierkowski Janusz – przedmioty zawodowe

    24. mgr Sławińska Małgorzata – język polski, wiedza o kulturze

    25. mgr Świerczewska Jolanta – język polski, podstawy przedsiębiorczości

    26. mgr Wasilewski Jacek – praktyczna nauka zawodu

    27. mgr Zabielski Adam – przedmioty zawodowe

    28. mgr Zamojski Adam – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

     

    Administracja i obsługa

     

    1. Dębowska Danuta - sprzątaczka
    2. Lewandowski Lech – robotnik gospodarczy
    3. Lipka Anna – inni pracownicy administracyjni
    4. Kluczek Danuta - sprzątaczka
    5. Mikołajczewski Paweł – mechanik-diagnosta
    6. Napiórkowska Ewa – sprzątaczka
    7. Pepłowska Mariola – starszy referent
    8. Pepłowski Wiesław – robotnik gospodarczy/palacz C.O.
    9.